Tel. kom. 507 566 949

Email: adw.kamienska@interia.pl

Siedziba:

ul. A. Mickiewicza 83/21

15-257 Białystok

Filia:

ul. 1 Maja 7a lok 4

12-200 Pisz

Dane konta:

Rachunek bankowy ING Bank Śląski numer

94 1050 1823 1000 0097 2978 9710

adwokat Małgorzata Kamieńska

"Aequitas sequitur legem"

Sprawiedliwość idzie za prawem

Zadaj pytanie

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi z zakresu:

Prawa karnego i postępowania karnego, karno-skarbowego i wykroczeń, obejmujące m. in.:

 • udzielanie porad prawnych, konsultacje na każdym etapie postępowania,
 • reprezentację klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania - policją i prokuraturą, w trakcie procesu karnego,
 • reprezentacja interesów pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym – warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, dozór elektroniczny,

Prawa cywilnego w pełnym zakresie, obejmujące m. in.:

 • prawo cywilne ogólne – powództwa o zapłatę, o odszkodowanie, o ustalenie, sprawy egzekucyjne, zniesienie współwłasności, wydanie rzeczy,
 • prawo spadkowe – dziedziczenie, testamenty, roszczenia o zachowek i zapis, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
 • prawo rodzinne – rozwody, separacje, alimenty, przysposobienie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, kontakty między rodzicami a dziećmi,
 • prawo nieruchomości, mieszkaniowe i spółdzielcze – eksmisje, najem, własność lokali, zasiedzenie,
 • ochrona dóbr osobistych,

Prawa budowlanego:

 • zastępstwo i pomoc w postępowaniach administracyjnych i sądowych,

Prawo administracyjnego:

 • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań z przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w pełnym zakresie obejmującym m. in.:

 • wytaczanie powództw o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowanie, uchylenie kar porządkowych,
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracodawcą, a pracownikami,
 • opracowywanie projektów umów o pracę,
 • sporządzanie pism i wniosków w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, odwołań do sądów ubezpieczeń społecznych od decyzji ZUS, KRUS